Technologia przewiertów kontrolowanych

Technologia przewiertów kontrolowanych

Ułożenie instalacji podziemnej jeszcze niedawno było możliwe tylko po wykonaniu tradycyjnego wykopu odkrywkowego. Dzisiaj z wykonywania wykopu można zrezygnować. Wystarczy zdecydować się na przewiert sterowany.

Gdzie ma zastosowanie ta technologia?

Przewiert sterowany to nowoczesna technologia, która jest stosowana już od bardzo wielu lat. Przewiert sterowany sprawdza się przy wykonywaniu instalacji podziemnych przebiegających przez wały powodziowe, drogi, tereny chronione. Przewierty sterowane pozwalają uniknąć zamykania dróg, niszczenia brzegów rzek czy pasa startowego na lotnisku.

Przewierty sterowane w minimalnym stopniu ingerują w środowisko naturalne. Ponieważ wykonując przewierty sterowane nie musi być zapewniony dostęp do powierzchni, pod którą są one wykonywane, znajdują one zastosowanie na terenach przemysłowych i silnie zurbanizowanych.

Przewierty sterowane to sposób na oszczędności

Przewierty kontrolowane dają ogromną oszczędność czasu. Decydując się na przewierty kontrolowane można uniknąć kosztownego odtwarzania stanu sprzed budowy. Przewierty pod drogami pozwalają uniknąć zniszczenia nawierzchni, zamknięcia skrzyżowania czy newralgicznego odcinka drogi. Przewierty pod drogami wykonywane są etapami. Czas ich wykonania jest bardzo krótki. Dzięki temu, że prace przebiegają sprawnie i szybko, można ograniczyć koszty.

Stosując przewierty pod drogami można uniknąć kosztownej regeneracji ich nawierzchni. Przewierty sterowane sprawdzają się także w miastach i terenach cennych przyrodniczo.