Jakie są zalety przewiertów kontrolowanych?

Jakie są zalety przewiertów kontrolowanych?

Aby do budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych mogła być dostarczana woda, gaz, prąd czy ogrzewanie, a także, aby możliwe było odprowadzanie nieczystości niezbędne są instalacje układane pod ziemią. Ukształtowanie terenu czy już istniejąca instalacja mogą utrudnić lub uniemożliwić wykonanie wykopu metodą tradycyjną. W takiej sytuacji świetnie sprawdzi się przewiert sterowany.

Nowoczesna technologia bezwykopowa

Tak można określić przewierty kontrolowane. Przewiert sterowany jest skierowany w ziemię poziomo. Oznacza to, że przewiert skierowany ma przebieg horyzontalny. Wykonywanie instalacji podziemnej, w której wykorzystuje się przewierty sterowane odbywa się w kilku etapach.

Etap pierwszy obejmuje wykonanie przewiertu pilotażowego. Przewierty pilotażowe wykonuje się, aby sprawdzić czy projekt instalacji został wykonany poprawnie. Jeśli tak, to można przejść do kolejnych etapów. Przewierty sterowane mają wiele zalet. Przede wszystkim ich wykonanie zajmuje mniej czasu. Do tego przewierty kontrolowane nie naruszają drogi czy cieku wodnego. Przewierty kontrolowane mogą być wykonywane nawet na terenach chronionych.

Precyzyjnie, dokładnie i szybko

Przewierty kontrolowane przyspieszają układanie podziemnych instalacji. Przewierty pod drogami nie wymagają wyłączenia ich z ruchu. Przewierty pod drogami mogą być wykonywane nawet pod autostradami. Plusem tej nowoczesnej technologii jest niezwykła precyzja. Trajektoria przewiertu praktycznie nie odbiega od zaplanowanego przebiegu danej sieci.